AppCenter

Projekt serwisu z aplikacjami. Sklep, kategorie, wyszukiwarka. Całość zaplanowana i zaprojektowane pod najlepszą wygodę użytkownika.

Klient: Projekt konkursowy
Data: 09.2017